Welcome to Hindu God Wallpapers website. Here you can find wallpapers for all types of Hindu Gods and Goddesses wallpapers including Mantra, Temples and more photos.


Hindu Goddess

Hindu God's

InspirationRandom Wallpapers

Religion InfoGanesh Aarti Download - Jai Ganesh Jai Ganesh, Jai Ganesh Deva

Ganesh Aarti

Jai Ganesh Jai Ganesh, Jai Ganesh deva
Mata jaki Parvati, Pita Mahadeva
Ek dant dayavant, char bhuja dhari
Mathe sindur sohai, muse ki savari,
Jai Ganesh...

Andhan ko ankh det, kodhin ko kaya
Banjhan ko putra det, nirdhan ko maya,
Jai Ganesh....

Pan chadhe, phul chadhe, aur chadhe meva
Ladduan ka bhog lage, saht kare seva,
Jai Ganesh....

Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh deva,
Mata jaki Parvati, Pita Mahadeva.