108 Names Of Loknath Baba With PDF Download

1. Om Lokenathaya Namah
2. Om Bhaktaparadhinaya Lokenathaya Namaha
3. Om Sarvadevasthutaya Lokenathaya Namaha
4. Om Baradinathaya Namah
5. Om Sharanagatavatsalaya Lokenathaya Namaha
6. Om Shankaraya Lokenathaya Namaha
7. Om Mrityunjayay Lokenathaya Namah
8. Om Premamurthaya Lokenathaya Namaha
9. Om Dakshinamurthaye Lokenathaya Namaha
10. Om Mrityubhai Abhaipradaya Lokenathaya Namaha
11. Om Urdharetase Lokenathaya Namaha
12. Om Mahamayaya Lokenathaya Namaha
13. Om Sthiraya Lokenathaya Namah
14. Om Kalatitaya Lokenathaya Namaha
15. Om Devadhipataye Lokenathaya Namaha
16. Om Sthanave Lokenathaya Namah
17. Om Lokedhatre Lokenathaya Namaha
18. Om Purnapurushottamaya Lokenathaya Namaha
19. Om Varadaya Lokenathaya Namaha
20. Om Shuddhavigrahaya Lokenathaya Namaha
21. Om Dhanamangaladatre Lokenathaya Namaha
22. Om Sarvatmane Lokenathaya Namaha
23. Om Jagadgurave Lokenathaya Namaha
24. Om Dayasaraya Lokenathaya Namaha
25. Om Vishnuvallabhaya Lokenathaya Namaha
26. Om Jagadvyapine Lokenathaya Namaha
27. Om Shivaya Lokenathaya Namaha
28. Om Digamvaraya Lokenathaya Namaha
29. Om Sarvamangalakaraya Lokenathaya Namaha
30. Om Vishnave Lokenathaya Namaha
31. Om Shashvataya Lokenathaya Namaha
32. Om Mahesharaya Lokenathaya Namaha
33. Om Adipurushaya Lokenathaya Namaha
34. Om Bhagavate Lokenathaya Namaha
35. Om Kamanashakaya Lokenathaya Namaha
36. Om Paramapurushaya Lokenathaya Namaha
37. Om Tapashvine Lokenathaya Namaha
38. Om Rudraya Lokenathaya Namaha
39. Om Satchidanandavigrahaya Lokenathaya Namaha
40. Om Bhutabhavanaya Lokenathaya Namaha
41. Om Yajnaya Lokenathaya Namaha
42. Om Sarvabhutanamnilayaya Lokenathaya Namaha
43. Om Shivapriyaya Lokenathaya Namaha
44. Om Prashantatmane Lokenathaya Namaha
45. Om Jitendriyaya Lokenathaya Namaha
46. Om Sarvabhutatmane Lokenathaya Namaha
47. Om Ugratejase Lokenathaya Namaha
48. Om Sanatanaya Lokenathaya Namaha
49. Om Vishwarupaya Lokenathaya Namaha
50. Om Sarvadukkhadahanaya Lokenathaya Namaha
51. Om Amritaya Lokenathaya Namaha
52. Om Kalakalaya Lokenathaya Namaha
53. Om Mahatejase Lokenathaya Namaha
54. Om Vyaktaavyaktaya Lokenathaya Namaha
55. Om Paramatmane Lokenathaya Namaha
56. Om Siddhaye Lokenathaya Namaha
57. Om Gangadharaya Lokenathaya Namaha
58. Om Sahasrakshya Lokenathaya Namaha
59. Om Jatadharaya Lokenathaya Namaha
60. Om Sarvadevamayaya Lokenathaya Namaha
61. Om Grahapataye Lokenathaya Namaha
62. Om Guhavasine Lokenathaya Namaha
63. Om Gurave Lokenathaya Namaha
64. Om Lokepalaya Lokenathaya Namaha
65. Om Papavimochakaya Lokenathaya Namaha
66. Om Anantarupaya Lokenathaya Namaha
67. Om Mahatapase Lokenathaya Namaha
68. Om Karmadhwamsine Lokenathaya Namaha
69. Om Jagannathaya Lokenathaya Namaha
70. Om Ghorotapase Lokenathaya Namaha
71. Om Sarvatomukhaya Lokenathaya Namaha
72. Om Shatrughne Lokenathaya Namaha
73. Om Dinasadhakaya Lokenathaya Namaha
74. Om Aditaya Lokenathaya Namaha
75. Om Brahmalokaya Lokenathaya Namaha
76. Om Yogine Lokenathaya Namaha
77. Om Mahadevaya Lokenathaya Namaha
78. Om Padmanabhaya Lokenathaya Namaha
79. Om Sarvajnaya Lokenathaya Namaha
80. Om Sadashivaya Lokenathaya Namaha
81. Om Narayanaya Lokenathaya Namaha
82. Om Nilakanthaya Lokenathaya Namaha
83. Om Brahmacharine Lokenathaya Namaha
84. Om Dayanidhaye Lokenathaya Namaha
85. Om Swayamshresthaya Lokenathaya Namaha
86. Om Parameshwaraya Lokenathaya Namaha
87. Om Antaryamine Lokenathaya Namaha
88. Om Ganapataye Lokenathaya Namaha
89. Om Tarakaya Lokenathaya Namaha
90. Om Parbrahmane Lokenathaya Namaha
91. Om Paramayamantraya Lokenathaya Namaha
92. Om Vedatmane Lokenathaya Namaha
93. Om Pavitraya Lokenathaya Namaha
94. Om Kamandaludharaya Lokenathaya Namaha
95. Om Iswaraya Lokenathaya Namaha
96. Om Satyabrataya Lokenathaya Namaha
97. Om Deerghaya Lokenathaya Namaha
98. Om Trigunatmakaya Lokenathaya Namaha
99. Om Sarvalochanaya Lokenathaya Namaha
100. Om Purushottamaya Lokenathaya Namaha
101. Om Pashupataye Lokenathaya Namaha
102. Om Sahasravahave Lokenathaya Namaha
103. Om Krishnaya Lokenathaya Namaha
104. Om Shuddhatmane Lokenathaya Namaha
105. Om Vasudevaya Lokenathaya Namaha
106. Om Sarvashubhankaraya Lokenathaya Namaha
107. Om Trilokarakshakaya Lokenathaya Namaha
108. Om Bhakatanamparamayaigataye Lokenathaya Namaha
>> Free Download : 108 Names of Loknath Baba PDF