Hum Ko Man Ki Shakti Dena - Saraswati Bhajan

Saraswati BhajansHumko mann kee shakti Dena man vijay kare
Dusaron kee jay se pahale Khud ko jay kare
Hum ko man kee shakt Dena man vijay kare
Dusaron kee jay se pahale Khud ko jay kare
Hum ko man kee shakt dena…
Bhedabhaaw apane Dil se saaf kar sake
Bhedabhaaw apane Dil se saaf kar sake
Doston se bhool ho to maaf kar sake
Doston se bhool ho to maaf kar sake
Zoothh se bache rahe Sach kaa dam bhare
Zoothh se bache rahe Sach kaa dam bhare
Dusaron kee jay se Pahale khud ko jay kare
Hum ko man kee shakti Dena man vijay kare
Dusaron kee jay se pahale Khud ko jay kare
Hum ko man kee shakt dena…

Mushkile pade to hum Pe itanaa karam kar
Mushkile pade to hum Pe itanaa karam kar
Saath de to dharam kaa Chale to dharam kar
Saath de to dharam kaa
Chale to dharam kar Khud pe hausalaa rahe

Badee se naa dare Khud pe hausalaa rahe
Badee se naa dare Dusaron kee jay se
Pahale khud ko jay kare
Hum ko man kee shakt Dena man vijay kare
Dusaron kee jay se Pahale khud ko jay kare
Hum ko man kee shakt dena…