Kshama Karo Meri Bhool Hui Shani Deva - Shani Dev Bhajan

Shani Dev BhajanKshma Karo ||
Meri Bhool Hui Shani Deva ||
Hum Aaye Tere Dwar
Hum Teri Kare Pukar ||
Prabhu, Tan, Mann Se Teri Sewa
Meri Bhool Hui Shani Deva
Kshma Karo ||

Jeevan Rath Ka Tu Hi Sarhati
Janam-Janam Ho Teri Aarti
Hum Aaye Tere Dwar
Hum Teri Kare Pukar ||
Prabhu, Tan, Mann Se Teri Sewa
Meri Bhool Hui Shani Deva
Kshma Karo ||

Aadhat Hai Teri Maya Shakti
Sankat Peedha Se Do Mukti ||
Hum Aaye Tere Dwar
Hum Teri Kare Pukar ||
Prabhu, Tan, Mann Se Teri Sewa
Meri Bhool Hui Shani Deva
Kshma Karo ||

Ahankar To Jal Gaya Saara
Tere Bina Mujhe Koi Na Sahara
Hum Aaye Tere Dwar
Hum Teri Kare Pukar ||
Prabhu, Tan, Mann Se Teri Sewa
Meri Bhool Hui Shani Deva
Kshma Karo ||

Hum Aaye Tere Dwar
Hum Teri Kare Pukar ||
Prabhu, Tan, Mann Se Teri Sewa
Meri Bhool Hui Shani Deva
Kshma Karo ||