Maiya Ka Chola Hai Rangla - Durga Bhajan

Maa Durga Bhajan
Lali Meri Mat Ki, Chit Dekhu Tit Lal
Lali Dekhan Main Gaya, Main Bhi Ho Gaya Lal
Maiya Ka Chola Hai Ranglal
Maiya Ka Chola Hai Ranglal
Sherowali Ka Chola Hai Ranglal
Meharawali Ka Chola Hai Ranglal
Jotawali Ka Chola Hai Ranglal
Ambe Rani Ka Chola Hai Ranglal
Maa Vaishno Ka Chola Hai Ranglal
Aan Maiya Ka Lal Chola Hai Ranglal,
Ranglal Ranglal, Ranglal
Maiya Ka Chola Hai Ranglal
Ambe Rani Ka Chola Hai Ranglal
Sherowali Ka Chola Hai Ranglal

Suva Chola Ang Biraje,
Suva Chola Ang Biraje
Suva Suva Chola Ang Biraje,
Suva Suva Chola Ang Biraje
Lagi Kinari Lal Chola Hai Ranglal Ranglal, Ranglal, Ranglal
Maiya Ka Chola Hai Ranglal
Sherowali Ka Chola Hai Ranglal
Ambe Rani Ka Chola Hai Ranglal

Shir Sone Ka Chhatr Biraje (X4)
Hire Aparam Paar
Chola He Ranglal Ranglal, Ranglal, Ranglal
Meri Maa Ka Chola Hai Ranglal
Sherowali Ka Chola Hai Ranglal
Maa Vaishno Ka Chola Hai Ranglal

Asvin Chait Mahina Aave (X4)
Chale Pavan Ki Chaal Chola
Hai Ranglal, Ranglal Ranglal, Ranglal
Meri Maa Ka Chola Hai Ranglal
Sherowali Ka Chola Hai Ranglal
Meharawali Ka Chola Hai Ranglal

Paan Supari Dhvaja Nariyal (X4)
Maa Ki Bhet Chadha Ke Chola
Hai Ranglal, Ranglal Ranglal, Ranglal
Meri Maa Ka Chola Hai Ranglal
Ambe Rani Ka Chola Hai Ranglal
Sherowali Ka Chola Hai Ranglal

Sherowali Mata Meri, Sherowali Mata Meri
Meharowali Mata Meri, Meharowali Mata Meri
Sabko Kare Nihal Chola
Hai Ranglal, Ranglal Ranglal, Ranglal
Meri Maa Ka Chola Hai Ranglal
Sherowali Ka Chola Hai Ranglal
Meharowali Ka Chola Hai Ranglal
Jotawali Ka Chola Hai Ranglal
Amberani Ka Chola Hai Ranglal
Maa Vaishno Ka Chola Hai Ranglal
Bhavan Maiya Ka Lal Chola Hai Ranglal
Meri Maa Ka Chola Hai Ranglal
Sherowali Ka Chola Hai Ranglal
Meharowali Ka Chola Hai Ranglal
Jotawali Ka Chola Hai Ranglal
Amberani Ka Chola Hai Ranglal
Maa Vaishno Ka Chola Hai Ranglal
Maiya Ka Chola Hai Ranglal
Meharowali Ka Chola He Ranglal
Jotawali Ka Chola Hai Ranglal
Amberani Ka Chola Hai Ranglal
Maa Vaishno Ka Chola Hai Ranglal