Mata Rani Phal Degi - Durga Bhajan

Maa Durga Bhajan
Koi Jane Na Jane Maha Maya Ki Maya
Koi Jane Na Jane Maha Maya Ki Maya
Mata Rani Phal Degi Aaj Nahi To Kal Degi
Mata Rani Phal Degi Aaj Nahi To Kal Degi
Har Pal Maa Ka Dhyan Laga
Har Pal Maa Ka Dhyan Laga
Vo Khushiyo Ke Pal Degi
Mata Rani Phal Degi Aaj Nahi To Kal Degi
Koi Jane Na Jane Maha Maya Ki Maya
Koi Jane Na Jane Maha Maya Ki Maya
Nirdhan Ko Dhanvan Kare
Nirdhan Ko Dhanvan Kare
Dhukhiyo Ke Dukh Dhard Hare
Dhukhiyo Ke Dukh Dhard Hare
Nirdhan Ko Dhanwan Kare
Dhukhiyo Ke Dhard Hare
Nirbal Ko Maa Bal Degi
Aaj Nahi To Kal Degi
Mata Rani Phal Degi
Aaj Nahi To Kal Degi
Koi Jane Na Jane Maha Maya Ki Maya
Koi Jane Na Jane Maha Maya Ki Maya
Chanchal Maa Ke Dar Pe Aaa
Maa Ko Apna Haal Suna
Chanchal Maa Ke Dar Pe Aaa
Maa Ko Apna Haal Suna
Vo Pyase Ko Jal Degi
Aaj Nahi To Kal Degi
Mata Rani Phal Degi
Aaj Nahi To Kal Degi
Har Pal Maa Ka Dhyan Laga
Har Pal Maa Ka Dhyan Laga
Vo Khushiyo Ke Pal Degi
Mata Rani Phal Degi
Aaj Nahi To Kal Degi
Mata Rani Phal Degi
Aaj Nahi To Kal Degi
Koi Jane Na Jane Maha Maya Ki Maya
Koi Jane Na Jane Maha Maya Ki Maya
Koi Jane Na Jane Maha Maya Ki Maya
Koi Jane Na Jane Maha Maya Ki Maya
Koi Jane Na Jane Maha Maya Ki Maya
Koi Jane Na Jane Maha Maya Ki Maya