Om Sundaram Omkar Sundaram - Shiva Bhajan

Shiva Bhajans
Om Sundaram Omkar Sundaram – 2
Shiv Sundaram Shiv Naam Sundarm – 2
Shiv Naam Sundarm

Om Namah Shivay – 5
Om Vandnam Omkar Vandnam -2
Shiv Vandnam Shiv Naam Vandnam
Shiv Dhaam Vandnam

Om Sundaram Omkar Sundaram – 2
Shiv Sundaram Shiv Naam Sundarm – 2
Shiv Naam Sundarm

Om Namah Shivay – 5
Om Vandnam Omkar Vandnam -2
Shiv Vandnam Shiv Naam Vandnam
Shiv Dhaam Vandnam
Chandra Bhaal Sheesh Gang Dhaar Sundram
Neel Kanth Sharp Mund Maal Sundram – (X2)

Om Sundaram Omkar Sundaram – 2
Shiv Vandanam Shiv Naam Sundarm
Shiv Sundaram Shiv Naam Sundarm
Shiv Dham Vandnam

Bhoot Pret Naath Bhoot Nath Sundram
Jagat Guru Shiv Shankar Kashinath Sundram – (X2)

Om Sundaram Omkar Sundaram – 2
Shiv Vandanam Shiv Naam Vandanam
Shiv Sundaram Shiv Naam Sundarm
Shiv Dham Vandnam

Bhashma Ang Ramaye Vashmi Bhoot Sundaram
Alakh Niranjan Sanyasi Aav Dhoot Sundaram – (X2)

Om Sundaram Omkar Sundaram – 2
Shiv Vandanam Shiv Naam Vandanam
Shiv Sundaram Shiv Naam Sundarm
Shiv Dham Vandnam

Kapoorgauram Sansar Saram Sundaram
Karuna Avtaram Bhujgentdra Haram Sundarm (X2 )

Om Sundaram Omkar Sundaram – 2
Shiv Vandanam Shiv Naam Vandanam
Shiv Sundaram Shiv Naam Sundarm
Shiv Dham Vandnam

Madar Pushpa Chandan Bel Patra Sundaram
Shivalay Me Shivroop Shivling Darshan Sundram – (X2)

Om Sundaram Omkar Sundaram – 2
Shiv Vandanam Shiv Naam Vandanam
Shiv Sundaram Shiv Naam Sundarm
Shiv Dham Vandnam

Om Ke Aadhar Shiv Swaroop Sundarm
Om Namah Shivaya Mantra Bhoop Sundram (X2)

Om Sundaram Omkar Sundaram – 2
Shiv Vandanam Shiv Naam Vandanam
Shiv Sundaram Shiv Naam Sundarm
Shiv Dham Vandnam