Radha Dhundh Rahi Kisine Mera Shyam Dekha - Krishna Bhajan

Krishna Bhajans
Raadha Dhund Rahi, Kisine Mera Shyaam Dekha
Raadha Dhund Rahi, Kisine Mera Shyaam Dekha

Shyaam Dekha, Ghanshyaam Dekha
Raadha Dhund Rahi , Kisine Mera Shyaam Dekha

Raadha Tera Shaam Hamne Mathura Mein Dekha
Bansi Bajaate Huye O Raadha Tera Shyaam Dekha
Raadha Dhund Rahi, Kisine Mera Shyaam Dekha

Raadha Tera Shyaam Hamne Gokul Mein Dekha
Are Gaiya Charaate Huye O Raadha Tera Shyaam Dekha
Raadha Dhund Rahi, Kisine Mera Shyaam Dekha

Raadha Tera Shyaam Vrindaavan Mein Dekha
Raas Rachaate Huye O Raadha Tera Shyaam Dekha

Raadha Dhund Rahi, Kisine Mera Shyaam Dekha

Raadha Tera Shyaam Hamne Gatipura Mein Dekha
Are Parbat Uthaate Huye O Raadha Tera Shyaam Dekha
Ha Ha
Raadha Dhund Rahi, Kisine Mera Shyaam Dekha

Raadha Tera Shyaam Hamane Sarv Jagat Mein Dekha
Raadha Tera Shaam Vaishnavjan Mein Dekha
Raadhe Raadhe Japate Huye O Raadha Tera Shyaam Dekha
Raadhe Raadhe Japate Huye O Raadha Tera Shyaam Dekha

Raadhe Shyaam Raadhe Krishna Raadhe Krishna