Radha Ko Naam Anmol Bolo Radhe Radhe - Krishna Bhajan

Krishna Bhajans
Radha Ko Naam Anmol
Bolo Radhe Radhe
Syama Ko Naam Anmol
Bolo Radhe Radhe

Radha Ko Naam Anmol
Bolo Radhe Radhe
Syama Ko Naam Anmol
Bolo Radhe Radhe
Brahma Bhi Bole Radhe
Vishnu Bhi Bole Radhe
Shankar Ke Damru Se Awaaz
Aave Radhe Radhe

Radha Ko Naam Anmol
Bolo Radhe Radhe
Radha Ko Naam Anmol
Bolo Radhe Radhe

Jai Ho Shri Radhe

Ganga Bhi Bole Radhe
Yamuna Bhi Bole Radhe
Saryu Ki Dhaar Se Aawaz Aave
Radhe Radhe

Radha Ko Naam Anmol
Bolo Radhe Radhe

Chanda Bhi Bole Radhe
Suraj Bhi Bole Radhe
Taro Ke Mandal Se Aawaz Aave
Radhe Radhe

Radha Ko Naam Anmol
Bolo Radhe Radhe

Gayya Bhi Bole Radhe
Bachhada Bhi Bole Radhe
Dhoodh Ki Dhar Se Aawaz Aawe
Radhe Radhe

Radha Ko Naam Anmol
Bolo Radhe Radhe

Gopi Bhi Bole Radhe
Gwale Bhi Bole Radhe
Braj Ki Sab Galiyon Se Aawaz Aave
Radhe Radhe

Radha Ko Naam Anmol
Bolo Radhe Radhe

Syama Ko Naam Anmol
Bolo Radhe Radhe
Radha Ko Naam Anmol Bolo
Radhe Radhe