Mangalam Ganesham - Ganesh Bhajan

Ganesha Bhajans
Mangalam Mangalam Ganesham
Mangalam Mangalam
Deva Ganpati Deva
Ganpati Deva
Ganpati Deva

Mangalam Mangalam Ganesham
Mangalam Mangalam
Deva Ganpati Deva
Ganpati Deva
Ganpati Deva
Deva Ho Deva Ganpati Deva
Mangalam Ganesham – 4

Vighna Vinashak Jan Sukh Dayak – 2
Mangalam Ganesham
Deva Ho Deva Ganpati Deva
Mangalam Ganesham
Vighna Vinashak Jan Sukh Dayak – 2
Mangalam Ganesham
Deva Ho Deva Ganpati Deva
Mangalam Ganesham

Tu Hi Aadi Tu Hi Hain Anth
Deva Mahima Teri Hain Anant – 2
Gajananan Bhut Ganadhi Devitam Uma Shutam
Shav Vinash Kare Kam

Mangalam Ganesha
Deva Ho Deva Ganpati Deva
Mangalam Ganesham
Vighna Vinashak Jan Sukh Dayak – 2
Mangalam Ganesham
Deva Ho Deva Ganpati Deva
Mangalam Ganesham

Tu Hi Shakti Tu Hi Vidhan
Deva Tu Hi Ved Puran – 2
Gajananam Bhut Ganadhi Devitam
Uma Shutam Shav Vinash Kare Kam

Mangalam Ganesha
Deva Ho Deva Ganpati Deva
Mangalam Ganesham
Vighna Vinashak Jan Sukh Dayak – 2
Mangalam Ganesham
Deva Ho Deva Ganpati Deva
Mangalam Ganesham – 6