Natwar Nagar Nanda Bhajo Re Man Govinda - Krishna Bhajan

Krishna Bhajans
Natvar Nagar Nanda, Bhajo Re Man Govinda.
Sab Devon Main Dev Bade Hain-5
Shyam Bihari Nanda, Bhajo Re Man Govinda
Natvar Nagar Nanda, Bhajo Re Man Govinda – 6.

Sab Sakhion Main Radha Badi Hai – 5

Jaise Taron Main Chanda, Bhajo Re Man Govinda.
Natvar Nagar Nanda, Bhajo Re Man Govinda -6.

Sab Devon Main Ram Bade Hain – 5
Jinke Seete Sanga, Bhajo Re Man Govinda,
Natvar Nagar Nanda, Bhajo Re Man Govinda – 6
Natvar Nagar Nanda,

Sab Sakhion Main Seeta Badi Hai – 5
Jaise Taron Main Chanda, Bhajo Re Man Govinda
Natvar Nagar Nanda, Bhajo Re Man Govinda – 6
Natvar Nagar Nanda,

Sab Devion Main Shivji Bade Hai-5
Jinki Jata Main Ganga, Bhajo Re Man Govinda.
Natvar Nagar Nanda, Bhajo Re Man Govinda – 6
Natvar Nagar Nanda,

Sab Devion Main Goura Badi Hai – 5
Jaise Taron Main Chanda, Bhajo Re Man Govinda.
Natvar Nagar Nanda, Bhajo Re Man Govinda – 6
Natvar Nagar Nanda.