Ya Devi Sarva Bhuteshu Maa Durga Mantra - Durga Bhajan

Maa Durga Mantra
Ya Devi Sarva Bhuteshu Vishnu Vishnu – Maayeti Sadbita
Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah
Ya Devi Sarva Bhuteshu Vishnu – Mayeti Sadbita
Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah
Ya Devi Sarva Bhuteshu Shakti – Roopen Samsthita
Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah
Ya Devi Sarva Bhuteshu Bhakti – Roopena Samsthita
Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah
Ya Devi Sarva Bhuteshu Maatra – Roopena Samsthita
Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah
Ya Devi Sarva Bhuteshu Shaanti – Roopena Samsthita
Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah
Ya Devi Sarva Bhuteshu Daya -Roopena Samsthita
Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah
Ya Devi Sarva Bhuteshu Shraddha – Roopena Samsthita
Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah
Ya Devi Sarva Bhuteshu Lajja – Roopena Samsthita
Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah
Ya Devi Sarva Bhuteshu Jaati – Roopena Samsthita
Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah
Ya Devi Sarva Bhuteshu Lakshmi – Roopena Samsthita
Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah
Ya Devi Sarva Bhuteshu Nidra – Roopena Samsthita
Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah
Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namas Tasyayi Namo Namah