Vitthal Aarti - Yuge Aththavis Vitevari Ubha Lyrics MP3 Download

 Vitthal Aarti
Yuge Aththavis Vitevari Ubha |
Vamangi Rakhumai Dise Divya Shobha |
Pundalikache Bheti Parabrahma Ale Ga |
Charani Vahe Bhima Uddhari Jaga ||

Jai Deva Jai Deva Jai Panduranga |
Rakhumai Vallabha Raichya Vallabha Pave Jivalaga ||

Tulsimala Gala Kar Thevuni Kati |
Kanse Pitambara Kasturi Lallati |
Deva Suravara Nitya Yeti Bheti |
Garuda Hanumanta Pudhe Ubhe Rahti ||

Jai Deva Jai Deva Jai Panduranga |
Rakhumai Vallabha Raichya Vallabha Pave Jivalaga ||

Dhanya Venunada Anukshetrapala |
Suvarnachi Kamale Vanamala Galam |
Rahi Rakhumabai Raniya Sakala |
Ovaliti Raja Vithoba Sanvala ||

Jai Deva Jai Deva Jai Panduranga |
Rakhumai Vallabha Raichya Vallabha Pave Jivalaga ||

Ovalu Aratya Kurvandya Yeti |
Chandrabhagemaji Soduniya Deti |
Dindya Pataka Vaishanava Nachati |
Pandharicha Mahima Varnava Kiti ||

Jai Deva Jai Deva Jai Panduranga |
Rakhumai Vallabha Raichya Vallabha Pave Jivalaga ||

Ashadhi Kartiki Bhaktajana Yeti |
Chandrabhagemaji Snane Je Kariti |
Darshana Helamatre Tayan Hoya Mukti |
Keshavasi Namadeva Bhave Ovaliti ||

Jai Deva Jai Deva Jai Panduranga |
Rakhumai Vallabha Raichya Vallabha Pave Jivalaga ||