Banda Garib Hai Sai - Sai Bhajan

Sai Baba Bhajans
Mujhako Tumhari Yaha Juda’i Mara dalegi,
Najareṁ Na Pherana, Tanha’i Mara dalegi.
e Khuda Yaha Bata Kyum̐ Mili Bujhe Beguna’i Ki Saja,
Mara Gaya Maiṁ Mara Gaya Yara Hai Mujha Se Khapha,
Beguna Maiṁ Buguna Maiṁ Beguna.

Mere Hatho Ki Lakiroṁ Ka Tamasa Maiṁ Kya Janu,
Manu Maiṁ To Manu Sa’iṁ Tujhe Ko Hi Manu.
Laya Na Maiṁ Ko’i Najarana, Kis’sa Ajiba Hai,
Maṅgane Ko Hatha Bhi Nahiṁ Hai, Banda Gariba Hai.

Apanoṁ Ne Mujhe ṭhukaraya, Maiṁ Sa’iṁ Tere Dara Pe a Gaya.
Mainne Dekhe Hai Raṅga Duniya Ke, Nazara Mujhe Tera Bha Gaya.
Mujhe Mila Gaya, Palane Vala, Mila Gaya Alla Vala, Mera Nasiba Hai,
Maṅgane Ko Hatha Bhi Nahiṁ Hai, Banda Gariba Hai.

Hara Moṛa Meṁ Hai Tumane Sambhala, Sa’iṁ Ne Mujhe Rone Na Diya.
Mujhe Logo Ne Caha Miṭa Ja’e, Sa’iṁ Ne Kucha Hone Na Diya.
Use andhiyaṁ Miṭa Na Sakeṅgi, Jo Sa’iṁ Ke Kariba Hai,
Maṅgane Ko Hatha Bhi Nahiṁ Hai, Banda Gariba Hai.

Jisa Rata Ki Na Ho Ko’i Subaha, Vo Rata Sa’iṁ Meri Jindagi.
Jisa Bata Ka Na Ho Ko’i Matalaba, Vo Bata Sa’iṁ Meri Jindagi.
Jina ṭhokaroṁ Meṁ Hai Gardisa Jisaki, Yaha Mera Nasiba Hai,
Maṅgane Ko Hatha Bhi Nahiṁ Hai, Banda Gariba Hai.

Jo Sara Na Jhuka Kisi Ke age, Vo Sara Tere Dara Pe Jhuka Gaya.
Jo Kaphila Ghara Se Cala Tha, Vo a Ke Tere Dara Pe Ruka Gaya.
Suphi Hamasara Yaha Dohara’e, Sa’iṁ Ji Mera Habiba Hai,
Maṅgane Ko Hatha Bhi Nahiṁ Hai, Banda Gariba Hai.